Overall - Player Influence

WillemsSneijderAfellayMathijsende Jongvan PersieStekelenburgvan der Vaartvan BommelHuntelaarRobbenHeitingaKuytVan der Wiel