Passes - All

29 out 31 successful

Alexei Berezoutski

CSKA Moscow