Passes - All

27 out 32 successful

Alexei Berezoutski

CSKA Moscow