Overall - Player Influence

CriscitoSmolnikovAlves GomesLombaertsWitselArshavinShirokovLodyginFaizulinKerzhakovShatovHubocanVieira de SouzaAnyukov