Overall - Player Influence

CriscitoShatovLombaertsKerzhakovArshavinWitselFaizulinLodyginShirokovVieira de SouzaHubocanBystrovSmolnikov