Overall - Player Influence

ArshavinCriscitoLombaertsFaizulinWitselLodyginRondónShatovTymoshchukKerzhakovNetoVieira de SouzaSmolnikovAnyukov