Overall - Player Influence

KolarovClichyNastasicDzekoNasriLuiz RosaMilnerNegredoGarcía FernándezSilvaHartKompanyNavasBoyata