Overall - Player Influence

Alves GomesHubocanLombaertsWitselKerzhakovZhevnovShirokovFaizulinDenisovAlvesVieira de SouzaBystrovAnyukov