Overall - Player Influence

AnsaldiKasaevMarcanoDyadyunRondónAlekseevich EremenkoRyazantsevRyzhikovOrbaizKislyakNatchoNavasKaradenizKaleshinKuzmin