28 April 2018
นี่คือกลุ่มผู้เล่นที่โค้ชเก่าคว้าตัวเข้ามา ทว่า เมื่อเก้าอี้กุนซือผลัดใบ พวกเขาไม่สามารถชนะใจโค้ชใหม่ และโดนหมางเมิน บ้างถูกขายทิ้ง บ้างถูกปล่อยยืมตัว แต่ที่เหมือนกันคือ พวกเขาต่างไร้อนาคต
Subscribe to Abdul Rahman Baba