11 April 2016
ฟุตบอลเยอรมันให้ความสนใจกับทุกๆ รายละเอียดตั้งแต่สื่อต่างๆ จนถึงตัวมาสค็อต ซึ่งโฟร์โฟร์ทูก็ได้รับโอกาสให้สัมผัสกับเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองทั้งหมด 
Subscribe to Adrian Ramos