1 June 2017
บางคนเจ็บปวดและเสียน้ำตา, บางคนต้องนั่งกินข้าวคนเดียว เพราะรู้สึกไม่มีใครยอมรับ, บางคนคิดเลิกเล่นฟุตบอล และบางคนคิดฝังใจไว้ว่า 'สักวันคนที่ดูถูกต้องหันกลับมาขอโทษ'... 
Subscribe to Alongkon Chonnathong