24 February 2017
ไม่มีทฤษฎีใดกล่าวไว้ว่า ไทยลีก 1 ลีกสูงสุดของประเทศ คือเวทีที่อุดมไปด้วยนักเตะที่ดีที่สุดของประเทศ หากแต่ลีกรองลงมา ต่างก็มีผู้เล่นฝีเท้าฉกาจไม่แพ้กัน…
Subscribe to Arthit Sunthornpit