5 June 2016
โฟร์โฟร์ทูได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสโมสรยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม (เจดีที) แบบเอ็กซ์คลูซีฟ และบทสัมภาษณ์มกุฎราชกุมารแห่งยะโฮร์ ตุนกู อิสมาอิล อิดริส อิบนี่ สุลต่าน อิบราฮิม อิสมาอิล ครั้งนี้ พระองค์ได้ตรัสถึงการล้มบอล, สมาคมฟุตบอลมาเลเซีย (เอฟเอเอ็ม) และคู่แข่งบางรายในมุมมองของพระองค์
Subscribe to ATM