20 February 2017
นี่ คือ 8 นักเตะไทยที่เผชิญกับอาการบาดเจ็บที่สุดโหดร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า แต่สุดท้ายโชคชะตาก็ทำให้พวกเขา คือ นักเตะที่ควรถูกกล่าวขาน…
Subscribe to Chatchai Nakvijit