ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์และเกมชิงรางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) มีผลกับข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเข้าถึงจากเว็บไซต์ fourfourtwo.com (“เว็บไซต์”) โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ fourfourtwo.com คุณตกลงที่จะกระทำตามข้อกำหนดด้านล่าง ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ คุณยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดซึ่งคุณอาจจะได้รับจากเว็บไซต์ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อมูลเท่านั้น และควรถูกตรวจสอบอย่างเป็นอิสระก่อนที่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเดิม

ขอกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดถูกกำหนดในวันที่ 20 สิงหาคม 2013

บทนำ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัท เฮย์มาร์เก็ต มีเดีย จำกัด (Haymarket Media Limited) หรือ “เฮย์มาร์เก็ต” (“Haymarket”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียน แม้ว่าพื้นที่บางส่วนจะสามารถเข้าใช้ได้เมื่อทำการลงทะเบียนเท่านั้น การเข้าใช้เนื้อหาบางส่วนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม

สิทธิ์ในการถือครอง เว็บไซต์ รวมถึง ข้อมูล ส่วนประกอบ และรายงานบนเว็บไซต์ทั้งหมด ถูกถือครองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเฮย์มาร์เก็ตและหุ้นส่วนส่วนบุคคลที่สามของเขา ห้ามมีการลอกเลียน ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ หรือทำการดัดแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฮย์มาร์เก็ต ห้ามใช้ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์เพื่อการค้า เครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นของเฮย์-มาร์เก็ตและหุ้นส่วนบุคคลที่สาม ห้ามนำเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดังกล่าวมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฮย์มาร์เก็ต

ข้อมูลบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจประกอบไปด้วยข้อมูลที่มาจากบุคคลที่สาม ข้อมูลจากแหล่งที่มา หรือจากแหล่งอ้างอิง เฮย์-มาร์เก็ตจะพยายามตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เฮย์มาร์เก็ตจะไม่ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในเรื่องความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ ดังนั้นควรใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวัง  

การลงทะเบียน สมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย และความเป็นส่วนตัว เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ สมัครสมาชิกสินค้า (“สินค้า”) หรือบริการใดๆ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องแจ้งต่อเฮย์มาร์เก็ตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนและสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้งานเพียงท่านเดียว ผู้ใช้งานไม่สามารถแบ่งปันชื่อและรหัสกับผู้อื่นได้ และไม่นุญาตให้มีผู้ใช้งานเกินหนึ่งท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้งานคนเดียวกัน ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกิดจากตนเองหรือผู้อื่นซึ่งใช้ชื่อของพวกเขา

เฮย์มาร์เก็ตจะบันทึกการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและใช้ชื่อซ้ำเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด หากเราพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เฮย์-มาร์เก็ตมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หรือยกเลิกชื่อที่คุณลงทะเบียนไว้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณต้องการขอชื่อสำหรับเข้าใช้งานเพิ่มเติมให้เพื่อน โปรดติดต่อแผนกสมัครสมาชิกของเราที่หมายเลขโทรศัพท์: +65 6579 0111 หรืออีเมล: stuff.sg@haymarket.com

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้งานอยู่ภายใต้นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ (ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นี้)

นโยบายการสมัครสมาชิกนิตยสารตีพิมพ์แบบเสียค่าใช้จ่ายและสมาชิกออนไลน์ เราจะไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกการเป็นสมาชิก สินค้าที่สมัครสมาชิกไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับสินค้าประเภทอื่นได้ เราจะไม่รับพิจารณาการร้องเรียนปัญหาเรื่องการจัดส่งสินค้าที่มีระยะผ่านมานานกว่าสองเดือน 

การเปิดใช้งานชื่อผู้ใช้งานนิตสารออนไลน์และอีแมกกาซีน การเปิดใช้งานชื่อผู้ใช้งานจะต้องกระทำภายในสองวันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของฮ่องกง) โดยนับจากวันที่ยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายแล้ว

อีเมลจดหมายข่าว ผู้ใช้งานอาจสมัครสมาชิกเพื่อรับอีเมลจดหมายข่าวจากเว็บไซต์ การใช้งานเนื้อหาในจดหมายข่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การทำธุรกรรมทางเว็บไซต์กับบุคคลที่สาม หุ้นส่วนบุคคลที่สามของเฮย์มาร์เก็ตอาจเสนอรายงาน บริการให้คำปรึกษา บริการทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมไปถึงการเสนอขายสินค้าบนเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้งานสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากเว็บไซต์ หมายถึงพวกเขาได้ทำสัญญาการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวกับบุคคลที่สาม ไม่ใช่เฮย์มาร์เก็ต    

นโยบายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การชำระเงินออนไลน์ผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตสามารถทำได้โดยการควบคุมของลูกค้าเอง และด้วยการกระทำของลูกค้าเอง ลูกค้า/ผู้สมัครสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกวิธีการชำระเงินเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อได้รับการตอบรับจะไม่สามารถเรียกคืนหรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้

เกมชิงรางวัล กฎเหล่านี้ (“กฎ”) ถูกใช้กับรางวัลจากโปรโมชั่นทั้งหมด รวมถึง การจับฉลากผู้โชคดี เกมชิงรางวัล และการเสนอรางวัลใดๆ เว้นแต่มีการแจ้งกฎใหม่บนเว็บไซต์ อาจจะมีการแจ้งกฎอื่นๆ เพิ่มเติมจากเรา (หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับคัดเลือก) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเกมชิงรางวัล อีกทั้ง ข้อเสนอต่างๆ อาจเป็นไปตามข้องกำหนดที่ชัดเจนของมันและอาจไม่ปรากฏในขอบเขตทางกฎหมายใดๆ

ผู้สมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ลงสมัคร และ/หรือต้องมีอายุตามที่กำหนดไว้ในกฎ (เช่น ในความเกี่ยวพันธ์ที่อยู่อาศัยและ (หากมีการระบุถึงรางวัลซึ่งรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขันในเอกสรรับสมัคร และ/หรือการเช่าซื้อรถยนต์) การถือครองหนังสือเดินทาง วีซ่า และ/หรือใบขับขี่) อาจต้องมีการยืนยันอายุจริงก่อนที่ผู้ชนะจะรับรางวัล ดุลยพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเกมเป็นของเฮย์มาร์เก็ตแต่เพียงผู้เดียว  

แต่ละบุคคลและครอบครัวสามารถสมัครเข้าร่วมเกมได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นและครั้งเดียวเท่านั้น และจะถูกตัดสิทธิ์หากมีการสมัครซ้ำ

การสมัครเข้าร่วมเกมต้องสอดคล้องกับกฎเท่านั้นและเฮย์มาร์เก็ตต้องได้รับเอกสารรับสมัครภายในวันที่กำหนด ผู้สมัครที่กระทำการนอกเหนือจากนี้จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ เฮย์มาร์เก็ตไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย และความสมบูรณ์ใดๆ ในการมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และการสมัครจะถือเป็นโมฆะ การพิสูจน์การส่งเอกสารสมัครแข่งขันไม่ใช่การพิสูจน์การเข้าร่วมแข่งขัน

เฮย์มาร์เกตและผู้จัดเกมมีสิทธิ์ยกเลิกโปรโมชั่น และ/หรือเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้แต่เพียงผู้เดียว (โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อเข้าร่วมเกมการแข่งขัน เว้นแต่มีการระบุไว้ในเกมซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเฉพาะ

การเข้าร่วมจับฉลากผู้โชคดี ผู้เข้าร่วมต้องตกลงที่จะทำตามกฎและข้อกำหนดต่างๆ ที่ถูกตั้งขึ้นในเนื้อหาส่งเสริมการขายซึ่งใช้ร่วมกับโปรโมชั่นดังกล่าว

การเข้าร่วมเกมชิงรางวัลจากโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมต้องตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งรวมถึงนโยบายการเก้บข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เฮย์มาร์เก็ตอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้จัดการแข่งขันและผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ชนะรางวัลจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 6 สัปดาห์หลังจากปิดทำการแข่งขัน (หรือในช่วงกรอบเวลาอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขันนั้นๆ เมื่อทำการกรอกใบสมัคร) หากผู้ชนะรางวัลไม่ตอบรับเพื่อขอรับรางวัลของเขา/เธอภายใน 14 วันหลังจากได้รับแจ้ง เฮย์มาร์เก็ตจะเป็นผู้เลือกผู้ชนะรายอื่นเพื่อมารับรางวัลแทน ในกรณีดังกล่าว เฮย์มาร์เก็ตจะใช้ความพยายามในการแจ้งต่อผู้ชนะรับรางวัลแทนภายในเก้าสัปดาห์หลังวันสิ้นสุดการแข่งขัน (หรือในช่วงกรอบเวลาอื่นๆ ตามที่ระบุบนเว็บไซต์)

การจับรางวัลจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศหรืออาณาเขตที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบสมัคร ยกเว้นพนักงานของเฮย์มาร์เก็ต (และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง) ครอบครัวของผู้จัดการแข่งขัน บริษัทโฆษณาของผู้จัดการแข่งขัน และที่ปรึษาด้านการขายของผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงผ็ที่มีความสัมพันธ์กับการคิดค้นและดำเนินการแข่งขันดังกล่าว

การตัดสินใจของเฮย์มาร์เก็ตถือเป็นที่สิ้นสุด และห้ามีการโต้แย้ง โอกาสที่จะผู้ชนะรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมเกม

เฮย์มาร์เก็ตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความผิดพลาดทางเทคนิค มีความไม่สมบูรณ์ ใบสมัครที่ไม่สามารถอ่านได้ และความเสียหายอื่นๆ การพิสูจน์การเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถนำมาพิสูจน์เพื่อรับรางวัลได้

ผู้ชนะรางวัลจะได้รับของรางวัลภายใน 6 สัปดาห์หลังจากการแจ้งเตือน เว้นแต่มีการระบุไว้บนเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามอาจถูกใช้กับผู้ชนะในการขอรับของรางวัล

เฮย์มาร์เก็ตจะไม่รับชอบตามกฎหมายหากของรางวัลไม่ถึงมือผู้ชนะด้วยเหตุผลใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของเฮย์มาร์เก็ต หรือหากของรางวัลเสียหายระหว่างการขนส่ง

คุณมีหน้าที่ต้องตรวจดูให้แน่ชัดหากสมัครเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจำเป็นต้องลางานหากได้รับรางวัล ผู้ต้องตรวจสอบกับผู้ว่าจ้างของคุณว่าสามารถให้คุณลางานได้ เนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่กำหนดไว้ได้

ของรางวัลไม่สามารถส่งต่อ ต่อรอง และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

การใช้งานหรือความเพลิดเพลินในของรางวัลเป็นไปตามสภาพและข้อจำกัดต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับของรางวัลนั้นๆ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น ผู้ชนะต้องยินยอมให้มีการเปิดเผยผลการแข่งขันในที่สาธารณะและบนเว็บไซต์ตลอดเวลา

ผู้ชนะรางวัลมีหน้าที่รับผิดชอบภาษี เงินประกัน การโอนเงิน เงินค่าใช้จ่าย และรายจ่ายอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะมีการระบุไว้

เฮย์มาร์เก็ตจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อกับการแข่งขันหรือเกิดขึ้นจากของรางวัลใดๆ (ตามที่กฎหมายอนุญาต) เว้นแต่การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทของเฮย์มาร์เก็ต  

การจับฉลากของรางวัลจัดขึ้นโดยเฮย์มาร์เก็ต

ซอฟท์แวร์ การใช้งานซอฟท์แวร์ใดๆ ของคุณบนเว็บไซต์จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดของข้อตกลงอนุญาตซึ่งรวมอยู่กับซอฟท์แวร์นั้น

การปฏิเสธความรับผิดชอบ เนื้อหาของข้อมูลและรายงานบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเป็นอิสระก่อนที่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเดิม ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมรูปแบบคำแนะนำใดๆ ของเฮย์มาร์เก็ตที่จะให้ผู้ใช้งานกระทำหรือไม่กระทำการตัดสินใจใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฮย์มาร์เก็ตและผู้บริหารจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เป็นผลมาจากเนื้อหาบนเว็บไซต์

ไม่มีการรับประกัน เฮย์มาร์เก็ตไม่มีการรับประกันใดๆ รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความแม่นยำและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อมูล หรือรายงานที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและรายงานที่ทำขึ้นโดยหุ้นส่วนบุคคลที่สามซึ่งปรากฏผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์และเนื้อหา ข้อมูล รวมถึงรายงานบนเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของ Stuff.tv ดังนั้น เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ จากการรับประกันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งโดยระบุชัดเจนและโดยนัย และไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยนัยของการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ นอกจากนี้ เฮย์มาร์เก็ตไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ปราศจากไวรัส

ข้อจำกัดด้านความเสียหาย ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ยอมรับว่าเฮย์มาร์เก็ตจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อต่อพวกเขาหรือบุคคลที่สามใดๆ ในความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์

ความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไข เฮย์มาร์เก็ตมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่เพียงผู้เดียว การใช้งานเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานใหม่ และการใช้งานหลังจากเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จะยืนยันว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

กฎหมายที่ควบคุม ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกควบคุมและกำหนดขึ้นภายใต้กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ทั่วไป หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะตามการตัดสินของศาลผู้มีอำนาจทางกฎหมาย ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดนั้นจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

Haymarket Media Ltd

10/F Zung Fu Industrial Building 
1067 King's Road
Quarry Bay
HONG KONG