นโยบายนี้เป็นนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศฮ่องกงของบริษัท เฮย์มาร์เก็ต มีเดีย จำกัด (เฮย์มาร์เก็ต) (Haymarket Media Ltd.) (Haymarket)

รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา 23/F The Centrum, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong. โทร.: +852 3118 1500 และโทรสาร:  + 852 2968 0755.

เฮย์มาร์เกต็ตมีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้พัฒนานโยบายนี้เพื่ออธิบายวิธีการเก็บรักษาข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ใช้บริการของเราเมื่อพวกเขาเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณให้ข้อมูลหรือทำการติดต่อกับเรา 

เราปฏิบัติตามกฎหมาย (นโยบาย) ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของฮ่องกงปี 2012 เพื่อรวบรวม เก้บรักษา และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยความเคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

เมื่อคุณสมัครเข้าใช้งานเว็บซ์นี้ คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องทางการติดต่อ และหากคุณเปลี่ยนประเทศที่อยู่อาศัย กฎการคุ้มครองข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความประเทศต่างๆ ที่ควบคุมเว็บไซต์ของพวกเราในฮ่องกง หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์อื่นๆ ของเรา .

คุณจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใจเข้าหลักประกันของเราหากคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดๆ ของเราซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศฮ่องกง  

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดจากคุณบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย (นโยบาย) ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของฮ่องกงปี 2012 หมายถึง:

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่:

(a)   เกี่ยวพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง;

(b)   ซึ่งสามารถสืบหาตัวตนเจ้าของข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมได้; และ

(c)    อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใช้งานหรือสามารถใช้กระบวนการทางข้อมูลได้

ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเพียงข้อมูลเดี่ยวหรือกลุ่มข้อมูลที่ได้รับมาพร้อมกัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของคุณ ได้แก่ ชื่อของคุณ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ ประเทศที่พักอาศัย เพศ หรือวันเกิด เช่นเดียวกับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณซึ่งสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการส่วนบุคคลและสิ่งสำคัญกับคุณได้มากขึ้น 

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลลส่วนบุคคลกับเฮย์มาร์เก็ต แต่หากคุณให้ข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้เราส่งข่าวสาร สินค้า หรือบริการต่างๆ ตามที่คุณต้องการ เราจะรวบรวมข้อมูลการติดต่อของคุณและเราจะบันทึกสิ่งที่คุณสนใจเอาไว้เพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความพิเศษเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เฮย์มาร์เก็ตเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณเริ่มลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดๆ ของเราในฮ่องกง หรือเมื่อคุณเลือกใช้บริการที่หลากหลายของเรา เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งต่อเราตามความสมัครใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณโทรศัพท์หาเรา ทำการสั่งซื้อสินค้า หรือตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมเกมชิงรางวัล ใช้งานเว็บบอร์ด หรือข้อเสนอต่างๆ

เฮย์มาร์เก็ตจะใช้ข้อมูลที่คุณให้มาอย่างไร?

เราจะใช้ข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

i.                    เพื่อให้สินค้าและบริการต่างๆ ตามที่คุณต้องการและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการเหล่านั้น;

ii.                     เพื่อจัดส่งเนื้อหารายวัน บริการ และสินค้าต่างๆ ให้กับคุณ;

iii.                เพื่อออกแบบบริการและสินค้าสำหรับการใช้งานของลูกค้า;

iv. หากคุณอนุญาต เราจะแนะนำสินค้าและบริการใดๆ ที่เฮย์มาร์เก็ตเชื่อมว่าคุณสนใจ; คุณสามารถยกเลิกการรับข้อความเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

v. หากคุณอนุญาต เราจะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราซึ่งส่งข้อความทางการตลาดที่เราคัดเลือก (เนื่องจากเราเห็นว่าคุณน่าจะสนใจ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแนวทางแก้ปัญหาด้านธุรกิจ การศึกษาและฝึกอบรม  งานกิจกรรม การเงินและการลงทุน สื่อและการตลาด การสมัครสมาชิก แบบสอบถามและการวิจัย การท่องเที่ยวและสันทนาการ คุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้ตลอดเวลา การจัดการด้านธุรกิจช่วยเราในการประหยัดรายจ่ายของคุณและเราสามารถให้บริการคุณได้โดยที่คุณไม่เสียค่าใช้จ่าย  

vi. เพื่อเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ;

vii. เพื่อทำการสำรวจ และ/หรือ ทำวิจัยด้านการตลาด

viii. เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลนี้ตามกฎหมายที่เฮย์มาร์เก็ตต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันและค้นหาการก่ออาชญากรรม จับกุมและดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด และเพื่อการประเมินรวมถึงเรียกเก็บภาษีอากร

ix. วัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อกับทุกข้อที่กล่าวมา

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทอื่นหรือไม่?

เราจะไม่ทำการแบ่งปันข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ได้รับอานุญาตจากเจ้าของข้อมูล นอกจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและคำแถลงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำการจัดเก็บข้อมูลของคุณ

อย่างไรก็ตาม เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้จัดหาสินค้าและบริการของบุคคลที่สามซึ่งต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามที่คุณร้องขอ เช่น เพื่อเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ (หากคุณอนุญาต) จัดหาสินค้าตามที่คุณสั่ง และส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงข้อความโฆษณาต่างๆ บุคคลที่สามเหล่านี้จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากเพื่อจัดหาสินค้าและบริการตามที่คุณร้องขอ ภายใต้ข้อสัญญาซึ่งมีบทลงโทษรุนแรง ก่อนที่เราจะเลือกผู้จัดหาสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะในฮ่องกงหรือที่ใดๆ เราต้องแน่ใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ โดยใช้กระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลของพวกเขา

เราตรวจสอบพวกเขาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการให้บริการ

คุณเต็มใจที่จะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อบุคคลที่สามที่จัดหาสินค้าและบริการของพวกเราเพื่อให้สินค้าและบริการต่างๆ กับคุณ

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่ในกระบวนการทำงาน เฮย์มาร์เก็ตจะใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย เราใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่หลากหลายตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยคุ้มกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงหรือการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราเก็บรักษาข้อมูลไว้หลังโปรแกรมไฟร์วอลล์ (firewall) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา แม้ว่าเฮย์มาร์เก็ตจะมีขั้นตอนที่สำคัญเพื่อความมั่นใจในการป้องกันไม่ให้มีผู้ใด เข้าถึง ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่คุณต้องทราบว่าเราไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้งานอินเตอร์เน็ท นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีวิธีการอย่างมืออาชีพและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้โดยเฮย์มาร์เก็ตแต่เพียงผู้เดียวตามความจำเป็นทางกฎหมายเพื่อความต่อเนื่องในการยื่นข้อเสมอของเราคุณ หรือถูกกำหนดตามกฎหมายที่เหมาะสม  

คุณสามารถเปลี่ยนใจในการรับข้อความด้านการตลาดของเราได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร?

เราให้ทางเลือกคุณในการรับข้อความด้านการตลาดจากเราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เราไว้วางใจ เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ หรือตอบรับช่องทางการสื่อสารหรือข้อเสนอแนะของเรา เราจะถามคุณว่าต้องการจะรับข้อความด้านการตลาดในอนาคตจากเราหรือไม่ คุณอาจอนุญาตโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องไม่รับข้อความ คุณสามารถยกเลิกอีเมลใดๆ ก็ตามของเราได้ตลอดเวลา

คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ตลอดเวลาที่ HKdataprotectionofficer@Haymarket.asia คุณสามารถเขียนจดหมายถึงเราได้ตามที่อยู่หรือโทรศัพท์หาเราได้ตามหมายเลขที่เราให้ไว้ในนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากความจำนงของคุณ เราอาจส่งการติดต่อสื่อสารด้านการบริการลูกค้าหรือข้อความแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

เมื่อคุณสมัครขอรับข้อเสนอใดๆ ของเรา เราจะยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วัน ว่าคุณยินยอมให้เราใช้ชื่อของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้กับเรา ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้านและที่ทำงาน หมายเลขโทรสาร และอีเมลของคุณ เพื่อส่งการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดให้คุณ

เราจะมีจดหมายเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้ขอยกเลิกการรับข้อความด้านการตลาดที่เราอนุญาตจากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

คุณจะสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไร?

หากคุณต้องการจะตรวจสอบว่าเราได้รับข้อมูลใดจากคุณบ้าง หรือต้องการแก้ไขความผิดพลาดหรือสิ่งที่ขาดหายของข้อมูลที่เราเก็บรักษา คุณสามารถส่งอีเมลหรือเขียนจดหมายถึงเราตามรายละเอียดการติดต่อในนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คุณจำเป็นต้องกรอกเอกสารคำร้องเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ออกโดยคณะกรรมการพิทักษ์ความเป็นส่วนตัว (OPS003) คุณต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่คุณต้องการตรวจสอบให้ชัดเจน หากคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตนเอง คุณต้องทำเอกสารมอบอำนาจเป็นลายลักษ์อักษรให้แก่ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณอาจถูกพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณ หากเราไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณ เราจะยืนยันกับคุณเป็นลายลักษณ์อักษร

เรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดค่าใช่จ่ายที่ไม่มากเกินไปและแจ้งคุณเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงที่คุณยื่นคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล เราจะตอบรับคำร้องขอที่มีเหตุผลภายใน 40 วันซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพิทักษ์ความเป็นส่วนตัว เราจะให้ข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับคุณ

หลังจากนั้น หากคุณต้องการให้เราแก้ไขความผิดพลาดหรือสิ่งที่ขาดหายไป คุณจะขอให้คุณยืนยันว่าคำร้องของคุณไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นข้อมูลเท็จ หากเราพบว่าข้อมูลคาดเคลื่อน เราจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็นภายใน 40 วันหลังจากได้รับคำร้อง และส่งสำเนาข้อมูลที่ถูกแก้ไขแล้วให้คุณ หรือหากเราไม่สามารถทำการเปลีย่นแปลงได้ตามที่คุณร้องขอ เราจะแจ้งเหตุผลให้คุณทราบว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือถูกห้ามด้วยกฎหมาย

โซเชียลมีเดีย

โซเชียลปลั๊กอิน (Social plugin) คือ ปุ่มต่างๆ กล่องข้อความ และบทความ (เช่น ปุ่ม Like) ซึ่งเว็บไซต์สามารถใช้งานเพื่อแสดงเนื้อหาที่สำคัญกับคุณและสร้างประสบการณ์ทางสังคมรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวให้คุณ ขณะที่คุณชมปุ่ม กล่องข้อความ และบทความเหล่านี้ที่เว็บไซต์อื่นๆ เนื้อหาจะถูกส่งมาจากเจ้าของโซเชียลปลั๊กอินโดยตรง

เราทำงานรวมกับบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอปพลิเคชั่นที่มีความชำนาญในโซเชียลมีเดีย ดังนั้นเราจึงสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณได้ บริษัทเหล่านี้ดำเนินกิจการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ เราอนุญาตให้บุคคลที่สามและหุ้นส่วนทางธุรกิจเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงสามารถสร้างสินค้าและบริการที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองสมาชิกในโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณ และยังช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความน่าสนใจของสินค้าและบริการกับเพื่อนของคุณในโซเชียลเน็ตเวิร์คได้อีกด้วย

เราไม่สามารถควบคุมวิธีการรวบรวม เก็บรักษา ใช้งาน หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณโดยเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม หรือควบคุมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่น โปรดตรวจสอบนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้ส์ (Cookies) และข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้นอย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลที่พวกเขาแบ่งปัน หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณและกฎที่ควบคุมสิทธิ์ในการขอยกเลิกของคุณ เฮย์มาร์เก็ตไม่รับผิดชอบต่อวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อื่นๆ

เฮย์มาร์เก็ตเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น ยกเว้นเว็บไซต์ใดๆ ที่ระบุในนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือในเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณกดเข้าชมเว็บไซต์ภายนอกใดๆ คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้และเข้าสู่เว็บไซต์อื่นซึ่งจะถูกผูกมัดโดยนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถนำไปใช้ได้ 

คุกกี้ส์ (Cookies)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกดาวน์โหลดเข้าสู่อุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ คุกกี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้ พวกมันทำงานที่หลากหลาย เช่น ช่วยนำทางคุณไปยังหน้าต่างๆ จดจำหน้าเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบได้อย่างแม่นยำ และให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น ประเภทของคุกกี้มีดังต่อไปนี้:

ประเภทที่ 1: คุกกี้ส์จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies): มีความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่เว็บไซต์ซึ่งถูกคุ้มกัน

ประเภทที่ 2: คุกกี้ส์ปฏิบัติการ (Performance cookies): เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หน้าที่ผู้ใช้งานเข้าถึงบ่อยที่สุด และการรับข้อความที่ผิดพลาดจากหน้าเว็บ คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

ประเภทที่ 3: คุกกี้ส์ระบบการทำงาน (Functionality cookies): ช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกของคุณ (เช่น ยูสเซอร์เนม ภาษา หรือเขตพื้นที่) และให้คุณได้พบกับคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับรายงานพยากรณ์อากาศจากเว็บไซต์ หรือข่าวการจราจร โดยการเก็บรักษาคุกกี้ข้อมูลเขตพื้นที่ซึ่งอยู่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน

ประเภทที่ 4: คุกกี้ส์จับเป้าหมายพฤติกรรม (Behavioural Targeting cookies): ใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งการปรากฏของโฆษณา และช่วยในการวัดผลของโฆษณาดังกล่าว คุกกี้ส์เหล่านี้ถูกจัดวางโดยเน็ตเวิร์คโฆษณาซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินการเว็บไซต์ บ่อยครั้งที่คุกกี้ส์จับเป้าหมายหรือคุกกี้ส์โฆษณาจะเชื่อมต่อกับระบบการทำงานของเว็บไซต์ซึ่งถูกทำขึ้นโดยองค์กรอื่น
คุณสามารถควบคุมและตั้งค่าคุกกี้ส์ในอุปกรณ์ของคุณได้ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ โปรดดูวิธีการตั้งค่าคุกกี้ส์จากคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณ

ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในบางครั้ง หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่างๆ เราจะอีเมลแจ้งคุณทางอีเมลล่าสุดที่คุณให้กับเรา การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลทันที นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะมีการลงวันที่ไว้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง

1 เมษายน 2013