SHARES
7 April 2017
ฟูลแบ็คเนรัซซูรีลงน้ำหมึกต่อสัญญากับสโมสรออกไปอีก 4 ปี หลังได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องและทำผลงานได้น่าประทับใจ
Subscribe to Danilo D'Ambrosio