ชีวิตวนลูปของแฟนปืนกับการติดตามข่าวเบนเซม่า

ชีวิตวนลูปของแฟนปืนใหญ่...โดยคุณธีระ ได้สาธิตให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง 

ชีวิตวนลูปของแฟนปืนใหญ่...

นี่คือสภาพของพวกเขางั้นเรอะ?