5 April 2016
FFT จะมาอธิบายว่าทำไม You'll Never Walk Alone ถึงกลายมาเป็นเพลงชาติของเหล่า“เดอะ ค็อป” ได้…
Subscribe to FFT Best Chants