10 April 2018
ลูกยิงสุดงามมีให้เห็นอีกครั้งที่บราซิล
6 February 2018
แม้จะอยู่ในลีกรองของประเทศแต่พวกเขาก็มีจุดที่ทำให้โลกลูกหนังต้อสนใจจนได้ 
Subscribe to Fortaleza