SHARES
11 July 2016
เดอะ แฮมเมอร์ส จัดการดึงปีกตัวจี๊ดของเบซิคตัสมาใช้งานแบบชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี พร้อมพ่วงเงื่อนไขซื้อขาดถาวรด้วย
Subscribe to Gökhan Töre