Jakkit Niyomsook

15 June 2017
เขาฝ่าฝันกับปัญหาต่างๆมามากมาย ทั้งเรื่องครอบครัว, อาการบาดเจ็บ และเกณฑ์ทหาร ก่อนกลับมาระเบิดฟอร์มจนได้รับโอกาสจาก “เทพอินทรี”
Subscribe to Jakkit Niyomsook