SHARES
สองลูกหม้อของริเวอร์เพลทต่างหวนคืนสู่ต้นสังกัดเก่าอีกครั้ง หลังออกไปเผชิญโลกกว้างมานานเกือบสองทศวรรษ
Subscribe to Javier Saviola Fernández