SHARES
2 November 2016
พ่อของปราการหลังเชื้อสายไทย-สวีเดน เปิดเผยด้วยตัวเองว่ามีสองทีมจากลีกญี่ปุ่นให้ความสนใจลูกของตนอยู่
Subscribe to JEF United