SHARES
28 April 2017
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดประชุมพิจารณาระงับสิทธิ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ทว่าเสียงในที่ประชุมมีไม่ถึง 3 ใน 4 ทำให้ยังไม่มีการสั่งระงับสิทธิ์
SHARES
10 February 2017
นายกสมาคมฯ เผยมติสภากรรมการเรื่องการอุทธรณ์ของทัพจงอางผยอง ว่ายังคงยืนยันมติตามเดิม แม้จะมีการยื่นอุทธรณ์มาให้พิจารณา
Subscribe to khonkaen united