21 July 2017
ชมคลิปที่กรรมการปฏิเสธการตีธงของไลน์แมนให้เป็นลูกตัดสินชัยในนาทีสุดท้ายของอินเตอร์นาซิอองนาล 
Subscribe to Luverdense