11 July 2016
นี่ คือ 9 นักเตะที่ยังคงไร้สังกัดแม้ว่าจะจบทัวร์นาเม้นต์ไปแล้วก็ตาม แต่ก็เชื่อว่า ด้วยผลงานของพวกเขาที่ได้ฝากฝังไว้ในฝรั่งเศสหนนี้ จะทำให้หาทีมใหม่ได้ในเร็ววัน...
Subscribe to Martin Harnik