16 April 2018
พวกเขาเหล่านี้มีหลายเชื้อชาติในตัวจึงทำให้สามารถเลือกได้ในยามที่ฟอร์มดังกำลังขึ้นหม้อ... อย่างไรก็ตามเมื่อชีวิตมาถึงทางแยกสิ่งที่เลือกไปแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คิด และจะให้กลับคำก็คงจะเสียฟอร์ม หรือบางรายยอมกลืนน้ำลายทำเรื่องโอนสัญชาติแต่สุดท้าย .. ก็สายไป 
Subscribe to Munir