ANALYSIS: ข้อบังคับ FIFA VS คำตัดสินสมาคมฯ กรณี "เมืองทอง - ท่าเรือ"

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุชัดเจนว่าทำการตัดสินกรณีความวุ่นวายที่เอสซีจี สเตเดียม โดยยึดตามข้อบังคับของ FIFA เราจึงนำมาเปิดเทียบกันให้ดูทุกข้อที่ถูกอ้างถึง

จากเอกสารแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และข้อประท้วงครั้งที่ 34/2557 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นั้น ระบุชัดเจนว่า โทษที่ตัดสินแก่สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และ สิงห์ท่าเรือ จากกรณีการทะเลาะวิวาทของแฟนบอลทั้งสองทีม รอบบริเวณสนามเอสซีจี สเตเดียม เป็นการอิงมาจาก FIFA Disciplinary Code (ข้อบังคับการลงโทษของ FIFA) เราจึงขอนำข้อบังคับทุกข้อที่ถูกอ้างถึงมาให้ดูกันอย่างชัดเจนครบถ้วน

Chapter II* หมวด 9 ข้อ 67 ข้อย่อย 1,2
*ในเอกสารของสมาคมเขียนว่า Chapter 11 แต่เนื่องจากเอกสารของ FIFA มีเพียง Chapter I และ Chapter II จึงคาดว่าจะหมายถึง Chapter II

หมวด 9 คือ Responsibilities of clubs and associations หรือ ความรับผิดชอบของสโมสรและองค์กร ข้อ 67 คือ Liability of Spectator conduct หรือความรับผิดชอบต่อการจัดการผู้ชม มีข้อย่อย 4 ข้อ ถูกคณะกรรมการฯ อ้างถึง 2 ข้อแรก มีเนื้อหาดังนี้

1. องค์กรเจ้าบ้านหรือสโมสรเจ้าบ้านคือผู้รับผิดชอบต่อกรณีการจัดการที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ชม ไม่ต้องพูดถึงการจัดการหรือการดูแลที่สมควรถูกตำหนิ และอาจมีการลงโทษปรับ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อาจมีการลงโทษเพิ่มเติมในกรณีเกิดความไม่สงบอย่างร้ายแรง
2. องค์กรผู้มาเยือนหรือสโมสรผู้มาเยือนคือผู้รับผิดชอบต่อกรณีการจัดการที่ไม่เหมาะสมต่อกลุ่มผู้ชมฝ่ายตน ไม่ต้องพูดถึงการจัดการหรือการดูแลที่สมควรถูกตำหนิ และอาจมีการลงโทษปรับ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อาจมีการลงโทษเพิ่มเติมในกรณีเกิดความไม่สงบอย่างร้ายแรง ผู้ชมที่อยู่บริเวณฝั่งผู้มาเยือนของสนามจะนับเป็นผู้ชมฝั่งผู้มาเยือนนอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นตามนั้น

Chapter I หมวด 2 ข้อ 10 ข้อย่อย c*
*ในเอกสารของสมาคมฯเขียนว่า Chapter 2 หมวด 10 ข้อ c แต่เนื่องจากเอกสารของ FIFA มีเพียง Chapter I และ Chapter II และหมวด 10 ของ Chapter II ไม่มีข้อย่อย c และไม่มีเนื้อหาตามที่ระบุในเอกสารของสมาคมฯ จึงคาดว่าจะหมายถึง Chapter I หมวด 2 ข้อ 10 ข้อย่อย c

หมวด 2 คือ Disciplinary measures หรือ ระดับการลงโทษ ข้อ 10 คือ Sanctions common to natural and legal persons หรือการลงโทษสำหรับทั้งบุคคลและนิติบุคคล โดยเรียงลำดับความรุนแรงจากเบาไปหนัก มี 4 ข้อย่อยดังนี้

a) ตักเตือน
b) ประณาม
c) ปรับเงิน
d) ริบรางวัลคืน

นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อบังคับการแข่งขันฯ ของทีพีแอล ผนวกที่ 7 ข้อ 4.9 และ ข้อ 4.10 มาใช้โดยอนุโลม จึงยกเอาข้อบังคับดังกล่าวมาดังนี้

4.9 ทําร้ายนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีมเยือน ในสถานที่จัดการแข่งขัน จนได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นการกระทําในทํานองเดียวกันของกองเชียร์ทีมเยือน ต่อนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ หรือกองเชียร์ของทีมเหย้า จะถูกปรับเงิน 50,000 บาท และชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่มีการเรียกร้องมา รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มโทษ
4.10 ก่อการทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีมเหย้า หรือทีมเยือน ในสถานที่จัดการแข่งขัน สโมสรต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และ อาจพิจารณาเพิ่มโทษ หากการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ทําให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลงสโมสร ต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของกองเชียร์ทีมเยือน รับผิดชอบต่อค่าเสียหายของทรัพย์สินที่มีเกิดขึ้น และรับผิดชอบต่อ ค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา รวมท้ังถูกปรับเป็นแพ้ เช่นเดียวกับข้อ 4.7 วรรคสอง
ส่วนกองเชียร์คู่กรณีที่มิได้เป็นผู้ก่อเหตุก่อน แต่ได้กระทําการตอบโต้จนเหตุการณ์บานปลายออกไป ให้มีโทษถูกปรับเงิน 50,000 บําท

Chapter I หมวด 2 ข้อ 12 ข้อย่อย b, h*
*ในเอกสารของสมาคมฯเขียนว่า Chapter 1 หมวด 12 ข้อ b แต่เนื่องจากเอกสารของ FIFA มีเพียง Chapter I และ Chapter II และไม่มีหมวด 12 จึงคาดว่าจะหมายถึง Chapter I หมวด 2 ข้อ 12 ข้อย่อย b, h

หมวด 2 คือ Disciplinary measures หรือ ระดับการลงโทษ ข้อ 12 คือ Sanctions applicable to legal persons หรือการลงโทษสำหรับนิติบุคคล โดยเรียงลำดับความรุนแรงจากเบาไปหนัก มี 9 ข้อย่อยดังนี้

a) ห้ามซื้อขายผู้เล่น
b) ลงเล่นโดยไม่มีผู้ชม
c) ลงเล่นในสนามกลาง
d) ห้ามลงเล่นในสนามที่กำหนด
e) ยกเลิกผลการแข่งขัน
f) ขับออกจากการแข่งขัน
g) ริบตำแหน่ง, รางวัล
h) ตัดแต้ม
i) ปรับตกชั้น

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าคณะกรรมการฯ ยืนตามข้อบังคับของ FIFA ใน Chapter II หมวด 9 ข้อ 67 ข้อย่อย 1, 2 ซึ่งระบุว่าให้ทำการปรับเงินทั้งทีมเหย้าและเยือน บวกกับ ข้อบังคับการแข่งขันฯ ของทีพีแอล ผนวกที่ 7 ข้อ 4.9 และ ข้อ 4.10 ที่ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชัดเจน แล้วเพิ่มเป็นสองเท่าโดยดุลพินิจของคณะกรรมการ

ในขณะที่การลงเล่นโดยไม่มีผู้ชมเป็นจำนวน 3 นัด และหักแต้ม 9 แต้มนั้น เป็นไปโดยดุลพินิจของคณะกรรมการเอง ด้วยอาศัยความในข้อบังคับของ FIFA ใน Chapter II หมวด 9 ข้อ 67 ข้อย่อย 1, 2 บวกกับ ข้อบังคับการแข่งขันฯ ของทีพีแอล ผนวกที่ 7 ข้อ 4.9 ที่เปิดช่องให้มีการพิจารณาเพิ่มโทษได้หากเหตุการณ์ร้ายแรง ไม่มีการระบุจำนวนนัดที่ถูกลงโทษ หรือจำนวนแต้มที่ถูกหัก เอาไว้ในข้อบังคับของ FIFA รวมถึงข้อบังคับการแข่งขันฯ ของทีพีแอล ที่ยกมาประกอบแต่อย่างใด

จึงนับว่าเป็นความคลาดเคลื่อน หากจะกล่าวว่า บทลงโทษครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของ FIFA หากแต่เป็นไปโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของ FIFA จะตรงกับความเป็นจริงมากกว่า

FIFA Disciplinary Code ฉบับเต็ม คลิก

คำตัดสินฉบับเต็ม คลิก