เอาให้สุด! ส.บอลปัดเชิญทีมด.2 เลือก 30 เสียง 7 ม.ค.

รองเลขาฯสมาคมฟุตบอลยืนยันจะไม่ส่งหนังสือเชิญทีมดิวิชั่น 2 มาเลือกตั้งตัวแทน 30 เสียง เพราะมองว่าคณะกรรมการกลางไม่มีอำนาจในเรื่องนี้

นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ประธานฝ่ายกฏหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ธีระพงษ์ วัฒนวงษ์ภิญโญ รองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ยืนยันจะไม่ยอมให้ คณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอลฯ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งหาตัวแทน 30 เสียงลีกภูมิภาค วันที่ 7 มกราคมนี้ แน่นอน

ประธานฝ่ายกฏหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การที่คณะกรรมการกลางกำหนดให้มีการเลือกตั้ง 30 เสียงลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 ในวันที่ 7 มกราคม แต่ไม่ได้มีการกำหนดวิธีการ กระบวนการ ระเบียบการต่างๆ ว่าจะเลือกในรูปแบบไหน แต่กลับพูดในประโยคสุดท้ายว่า ถ้าใน1สโมสรมีปัญหาคือมีผู้แทน 2 คนในวันนั้น เขาบอกว่าเขาจะใช้เวลา 15 นาที ในการพิจารณาสิทธิ์ และถ้าตกลงกันไม่ได้สโมสรนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ตรงนี้น่าเป็นห่วง"

“สิ่งที่ประกาศออกมาว่าจะมีการเลือกตั้งปราศจากระเบียบ สิ่งที่บอกว่าจะมีการพิจารณาสิทธิของสโมสรนั้น 15 นาทีถ้าตกลงกันไม่ได้ตัดสิทธิ์ โดยไม่มีรูปแบบ ไม่มีวิธีการ ไม่มีหลักเกณฑ์ ใช้ความรู้สึกส่วนตัวใช้ความคิดส่วนตัวเป็นตัวตัดสิน แล้วจะดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ได้อย่างไร"

ด้าน ธีระพงษ์ วัฒนวงษ์ภิญโญ รองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ กล่าวว่า "ทางคณะกรรมการกลางมีหนังสือถึงเรา ขอให้สมาคมฟุตบอลมีหนังสือเชิญสมาชิกจำนวน 83 สโมสรเพื่อมาดำเนินการเลือกตั้งวันที่ 7 มกราคม แต่วันนี้ทางสมาคมฟุตบอลจะมีหนังสือออกไปแจ้งว่าเราไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้ เพราะสมาคมฟุตบอลมีหน้าที่ปกป้องสิทธิของสโมสร และเมื่อสิทธิของสโมสรเขาเสียไป ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เราก็จะชี้แจงไป"

ในเรื่องนี้ นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ยังเสริมด้วยว่า ทะเบียนรายชื่อทั้ง 83 ทีมอยู่ที่ลีกภูมิภาค แม้แต่สำนักเลขาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้คุมทะเบียน เพราะลีกภูมิภาคแยกออกไป ฉะนั้นวันนี้จะมีหนังสือจากประธานลีกภูมิภาคแจ้งถึงความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อนิติบุคคล 83 สโมสร ได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางในการหาวิธีการว่าจะไปต่ออย่างไร หรือจะต้องหยุดและมาคุยกัน

พร้อมกันนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้ออกหนังสือแถลงการณ์ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มาด้วยโดยเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้

คำแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วันที่ 29 ธันวาคม 2558

ตามที่ พล.ร.อ สุรวัฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งแจ้งว่าจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกตัวแทน 30 เสียง จากดิวิชั่น 2 ใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2559 นั้น

สมาคมฯขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำลังจัดการเลือกตั้ง โดยฝ่าฝืนคำสั่งของฟีฟ่าและขัดต่อข้อบังคับของลีกภูมิภาคฯ เพราะเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ฟีฟ่า ให้ตรวจสอบว่า ลีกภูมิภาค มีข้อบังคับและตัวแทนผู้ออกเสียงเป็นสมาชิกและกลไกได้มาของตัวแทน 30 เสียงถูกต้องหรือไม่ ในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ฟีฟ่า มีความเห็นว่าตัวแทน 30 เสียง ควรดำรงตำแหน่งของตนต่อไป แต่คณะกรรมการฯไม่เคยตรวจสอบที่มา ของตัวแทน 30 เสียง และไม่ทำตามคำสั่งและความเห็นของฟีฟ่า ซึ่งคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง ก็ยอมรับว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่จะกล่าวหา เพราะไม่อาจหาได้ และก็ยังไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้

สมาคมฯ ขอเรียนว่า สมาคมฯและคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง ไม่มีอำนาจไปแทรกแซงเพื่อจัดการเลือกตัวแทน 30 เสียงของลีกภูมิภาค(ดิวิชั่น2)ได้ เพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการลีกภูมิภาค ตามข้อบังคับของลีกภูมิภาคที่กำหนดไว้ว่า

สิทธิสมาชิก ขอ 13.1 (7) สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญของสมาคมฟุตบอลฯ จำนวนห้า(5)สโมสร โดยคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสามัญทั้งหมด

การเลือกตั้งข้อ 26 การเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกสามัญ ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 สโมสรเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาคมฟุตบอลฯ ให้ดำเนินการโดยคัดเลือกหรือเลือกตั้งกันเอง โดยวิธีการตามที่ที่ประชุมกำหนด ทั้งนี้ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด

การประชุมใหญ่พิเศษข้อ 27 สมาชิกจะได้รับการแจ้งประชุมพิเศษ ตลอดจนสถานที่ วัน และระเบียบของวาระการประชุมล้วงหน้าไม่น้อยกว่า (15) วัน ก่อนวันที่มีการประชุมใหญ่พิเศษ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ข้อ 35 (3) จัดการประชุมใหญ่สามัญ (ordinary) และการประชุมใหญ่พิเศษ (Extra ordinary) ของลีกภูมิภาค 2

ฉะนั้น การที่คณะกรรมการกลางเลือกตั้ง ทำหน้าสือฉบับลงวันที่ 22 และ 25 ธันวาคม 2558 ให้ทางสมาคมฯ ส่งรายชื่อของสโมสร/องค์กร ที่เข้าร่วมแข่งขันลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 เพื่อท่านจะดำเนินการส่งให้สมาชิกและทำการเลือกตัวแทน 30 เสียงใหม่ ในวันที่ 7 มกราคม 2559 นั้น การที่ท่านได้ออกคำสั่งดังกล่าวถือเป็น การกระทำที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับการมอบหมายและเป็นการขยายอำนาจหน้าที่ของตนเอง เกินเลยจากอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากฟีฟ่า ตลอดจนเป็นการกระทำนอกเหนือที่กำหนดตามข้อบังคับของลีกภูมิภาค

และการที่ท่านชี้แจงว่าหากวันเลือกตั้ง หนึ่งสโมสร มีทั้งผู้ถือหนังสือแต่งตั้งตัวแทน และผู้ถือเอกสารหลักฐานมอบอำนาจ จากสโมสร จะให้ตกลงกันให้ได้ใน 15 นาที หลังจากปิดลงทะเบียนเวลา 14.45 มิฉะนั้นถือว่าสโมสรสละสิทธิ์ แสดงว่าคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการวินิจฉัยสิทธิของสมาชิกสโมสร โดยไม่ต้องสอบถามกับคณะกรรมการลีกภูมิภาค ซึ่งเป็นบุคคลที่ทราบ ถึงฐานะสิทธืการเป็นเจ้าของสโมสรที่แท้จริง เท่ากับว่า ท่านใช้เหตุส่วนตัวในการชี้วัดการเป็นสมาชิกโดย มิได้ยึดหลักเกณฑ์ความเป็นเจ้าของสโมสรที่แท้จริง จากคณะกรรมการลีกภูมิภาค แต่อย่างใด ด้วยสาเหตุที่ท่านมิได้ให้คณะกรรมการลีกภูมิภาค ร่วมตรวจสอบความถูกต้องการเป็นเจ้าของสโมสรที่แท้จริง

ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงข้างต้น หากท่านพยายามจะดำเนินการเลือกตัวแทน 30 เสียงในวันที่ 7 มกราคมนี้ใหม่ ก็เท่ากับว่า คณะกรรมการฯทุกคน ดำเนินการเลือกตั้งฝ่าฝืนข้อบังคับของลีกภูมิภาค และไม่สอดคล้องกับธรรมนูญของฟีฟ่า ที่กำหนดไว้ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งนำไปสู่การดำเนินคดีในศาลอย่างแน่นอนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

Topics