เปิดผนึกจดหมาย : สมยศหอบหลักฐานหาNCกรณีคลิปหลุดวรวีร์ช่วยโค้ชหรั่งหาเสียงเลือกตั้ง

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกลางฯเกี่ยวกับกรณีที่ วรวีร์ มะกูดี ที่กำลังถูกฟีฟ่าแบนช่วย ชาญวิทย์ ผลชีวิน หาเสียงเลือกตั้ง

ถึง พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลาง บริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 
เรียน ท่านประธานฯ
 
ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยประกาศอย่างเป็นทางการและรับรองโดยคณะกรรมการกลางฯ ข้าพเจ้าขอส่งหลักฐานจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยตัวมันเอง หลักฐานดังกล่าวชี้ชัดว่า นาย ชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้สมัครรับเลือกตั้่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากนายวรวีร์ มะกูดี บุคคลที่อยู่ระหว่างถูกแบนโดยคณะกรรมการจริยธรรม นี่เป็นการละเมิดจรรยาบรรณฟีฟ่า 
 
ที่น่าสนใจคือ นาย ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อยู่ในคลิปวิดิโอ เคียงข้างนายวรวีร์ และนายชาญวิทย์ด้วย นายชัยทรัพย์ ที่กำลังแข่งขันกับนายชาญวิทย์ และข้าพเจ้าเอง ปฎิเสธที่จะส่งใบสมัครและเอกสารให้แก่คณะกรรมการกลางฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักฐานนี้ จึงชัดเจนขึ้นว่า ผู้สมัครทั้งสองอาจมาจากกลุ่มเดียวกัน เอกสารดังแนบมาพร้อมจดหมายนี้แสดงว่า นายวรวีร์ได้เดินทางไปยังหาดใหญ่ เมืองทางใต้ของประเทศไทย เพราะช่วยเหลือนายชาญวิทย์การรณรงค์หาเสียง ในการเลือกตั้งของลีกดิวิชันสอง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2016 ในฐานะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ข้าพเจ้าของเรียกร้องท่านในฐานะประธานของคณะกรรมการกลางฯ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง ให้ส่งเอกสารเหล่านี้ถึงคณะกรรมการจริยธรรมของฟีฟ่า เพื่อพิจารณาต่อไป พรุ่งนี้ วันที่ 20 มกราคม 2016 ข้าพเจ้าจะนำส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดให้ท่านด้วยตัวเองที่สำนักงานของคณะกรรมการกลางฯ ข้าพเจ้าเข้าใจสถานการณ์ที่ยุ่งยากและความกดดันที่คณะกรรมการกลางฯ ต้องเผชิญ และขอบคุณที่ท่านดำเนินทุกมาตรการจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมสมัยวิสามัญจะเป็นไปโดยอิสระและเป็นธรรม 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

Topics