มาครบ! FAT NC ประกาศชื่อ 6 ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกบอลไทย

FAT NC ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกลูกหนังและสภากรรมการ รวม 60 คน พร้อมยืนยันหนังสือฟีฟ่าระบุ สำนักเลขาส.บอล ไม่มีสิทธิ์ชี้ขาดคุณสมบัติผู้สมัคร

พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FAT NC)ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย, อุปนายกสมาคมฯ และ สภากรรมการ รวม 60 คน พร้อมยืนยันหนังสือฟีฟ่าที่ระบุชัดว่าสำนักเลขาสมาคมฟุตบอลไม่มีอำนาจชี้ขาดสิทธิ์

ก่อนหน้านี้สำนักเลขาสมาคมฟุตบอลออกมาประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครนายกสมาคมโดยตัดสิทธิ์ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เนื่องจากไม่ได้ไปยื่นสมัครที่สำนักเลขาฯ แต่ทั้งคู่ยังมีชื่อจากการประกาศของ FAT NC ตามเดิม

นอกจากนี้ เสธ.โต ยังยืนยันว่าได้ตกลงรับรอง พ.ต.ท. ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม ผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลที่ไปสมัครที่สำนักเลขาฯเพียงแห่งเดียว แต่ไม่ได้มาสมัครกับคณะกรรมการกลาง ให้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ด้วย

ขณะที่ ทีมสภากรรมการของ ธวัชชัย สัจจกุล ถูกตัดสิทธิ์ 1 รายเนื่องจากผิดคุณสมบัติอายุเกิน 75 ปี แต่ คณะกรรมการกลาง ก็ได้รับรองให้นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ ที่ไปมีชื่อเป็นผู้สมัครในทีม บิ๊กหอย ที่สำนักเลขา เข้ามาแทนทำให้ทีมสภากรรมการยังมี 13 คนเท่าเดิม

ส่วนกรณีของ พันเอก วรวุฒิ ทองศรีงาม เลขาธิการสมาคมฟุตบอลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้สมัครสภากรรมการของ ชาญวิทย์ ผลชีวิน ประกาศลาออกจากตำแหน่งและถอนตัวไปเมื่อวานนี้ ประธาน FAT NC กล่าวว่าตนเองยังไม่ได้รับหนังสือเข้ามา เจ้าตัวจึงยังมีรายชื่อเป็นผู้สมัครตามเดิม

สำหรับรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง "นายกสมาคม”

01 นาย ธวัชชัย สัจจกุล
02 พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
03 นาย พินิจ สะสินิน
04 ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน
05 นาย ณัฐพล ทีปสุวรรณ
06 พ.ต.ท. ชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม

ตำแหน่ง “อุปนายก”

01 นาย กล้าณรงค์ จันทิก
02 พลเรือโท นายแพทย์ วิโรจน์ รุธิรวัฒน์
03 นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์
04 นาย กษิภัท ภูมิสิงหชัย
05 นาย วัชระ กรรณิการ์
06 นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์
07 นาย ศุภสิน ลีลาฤทธิ์
08 นาย ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ
09 นาย วิทยา เลาหกุล
10 พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ
11 นาย ภิญโญ นิโรจน์
12 ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร
13 พลเอก จิรศักดิ์ บุตรเนียน
14 ดร. องอาจ ก่อสินค้า
15 นาย ธเนศ เครือรัตน์

ตำแหน่ง “กรรมการกลาง”

01 นาย วิรุณ เกิดชูกุล
02 นาย ทรงธรรม โกศัยเนตร
03 นาย เจริญฉัตร สมประสงค์
04 นาย ยุพราช ครุฑทิพย์
05 นางสาว ธัญลักษณ์ ไพเมือง
06 นาย อธิษฐ์พัฒน์ ธนาอภิญานันท์
07 นาย สุรเชษฐ สังขนิยม
08 นาง ณัฏฐ์ฏาพร สืบตระกูล
09 นาย นิสิต อนันตรักษ์
10 นาย สุริยศักดิ์ ธนาอภิยานนท์
11 นาย ธีรศักดิ์ ปูหิ้น
12 นาย ชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
13 นาย เทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ
14 นาย อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
15 นาย ชาติชาย เจียมศรีพงษ์
16 นาย ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
17 นาย กองโทสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
18 นาย สมเกียรติ กิตติธรกุล
19 นาย ทรงยศ เทียนทอง
20 พลเรือเอก นาวิน ธนเนตร
21 นาย ธวัช อุยสุย
22 นางสาว นันทนี วงศ์อำนิษฐกุล
23 นาย วิชิต ครึงสุขเกษม
24 นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล
25 นาย ธนวัชร นิติกาญจนา
26 นาย ณัฐ ชยุติมันต์
27 นาย ธีระพงษ์ วัฒนวงศ์ภิญโญ
28 พ.อ. วรวุฒิ ทองศรีงาม
29 นาย สุนทร มีสุวรรณ
30 นาย สุชาติ อินทรลักษณ์
31 นาย อติพล สุวรรณดี
32 นาย อภิสิทธิ์ ชาลีกุล
33 ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์
34 นาย สมศักดิ์ ศิริธรรม
35 นาย สงคราม ตะวัน
36 นาย ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
37 นาย รณฤทธิ์ ซื่อวาจา
38 นาย สรายุทธ มหวลีรัตน์
39 ดร.ภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์