รอบ 2! ส.บอลเผยชื่ออดีตแข้งทีมชาติรับสิทธิชมเกมช้างศึกฟรีในประเทศ

สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศชื่ออดีตนักเตะทีมชาติไทยเพิ่มอีก 46 คนเข้ารับบัตรชมการแข่งขันในประเทศ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของทีมชาติไทยในประเทศไทยตามนโยบายที่สมาคมจัดทำบัตรประจำตัวให้กับอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อเป็นกรณีพิเศษ

โดยผู้ที่มีรายชื่อต้องเข้ามารับบัตร ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 17.00 น.)

สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ 46 ราย ประกอบไปด้วย

นายอลงกต เพ็ญจภาค

นายศิริชัย เงินงอก

นายศุภกิจ สุวรรณโชติ

นายสราวุธ ประทีปากรชัย

นายดนัย มงคลศิริ

นายณรงค์ ทองเปลว

นายสันติ ทรงเต๊ะ

นายธชตวัน ศรีปาน

นายหัตถชัย การวิชา

นายอิทธิชัย ธนวิภาคะนนท์

นายคำรณ สำราญพันธ์

นายวรวุฒิ วังสวัสดิ์

นายสัมฤทธ์ อ่อนสมจิตร

นายสมาน นาคนาวา

นายชัชชัย พหลแพทย์

นายศุภชัย มหาหงษ์

นายไพรฤทธิ์ ผังดี

นายประกาศิต พิมพ์วงศ์

นายภักดี โชยะสิทธ์

นายสุวัชร์ วงค์จิตราทร

ร.ต.ท. พิทยา ขุนเทพ

พันเอก วิบูลย์ วงศ์เลิศอารักษ์

นายสมชาย ทองใบ

นายรุ่งวิทย์ สวนทวี

นายสมบุญ สุปรารภ

นายสัมฤทธ์ เสชนะ

นายนันทวัฒน์ ทองมลีวรรณ

นายกิตติศักดิ์ ต่อดำรงค์

นายศุภชัย พิรัฐโยธิน

นายสมชาย คงอัยรา

นายเพชรกรรณ ชัยภูมิ

นายธวัชชัย อ่วมขาว

นายสมพันธ์ เตชะสัมพันธ์

นายเชาว์ อ่อนเอี่ยม

นายเชิดชัย สุวรรณนัง

นายอมฤต เอกวงศ์

นายอิทธิพล พิมพ์วงศ์

นายยุทธนา พลศักดิ์

นายอนุพงษ์ พลศักดิ์

นายเสกสรรค์ เสวกสูตร

นายนพพร เอกสาตรา

นายวรวรรณ ชิตะวณิช

นายสันชัย ทองมลีวรรณ์

นายธร สอระภูมิ

นายอุดม จอกรบ

นายพัทยา เปี่ยมคุ้ม

นอกจากนี้ยังเปิดให้อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีความประสงค์จะจัดทำบัตรฯ ดังกล่าวสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารทำบัตรดังนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น

3. ชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยให้ส่งเอกสารไปที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Topics