ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา : ๕ ธันวามหาราช

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 โกล ประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงของเราโดยพร้อมเพรียงกัน

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

โกล ประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงของเราโดยพร้อมเพรียงกัน "

เฉลิมชนม์ล้นฟ้ามหาราช
ศิโรวาทองค์ภูมิทร์ปิ่นสยาม
ราษฎร์แซ่ซ้องก้องหล้าสง่างาม
เลื่องลือนามเอกกษัตริย์ขัตติยา "ภูมิพล" ล้นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราษฎร์ถ้วนทั่วเทิดไท้ไทยทิศศา
น้อมภักดีภูมีศรีพารา
พระปิ่นหล้าเนาดวงจิตสนิทใน ทรงเมตตาประชากรสอนฝึกฝน
พึ่งพาตนอย่างพอเพียงเลี้ยงชีพไหว
รู้ประหยัดหัดประมาณการจ่ายไป
เก็บออมไว้จ่ายมากลำบากนาน พระทรงงานโครงการหลวงเพื่อปวงราษฎร์
ภูวนาถดำริชอบกอปรประสาน
ทรงทดลองมองการณ์ไกลในโครงการ
วางพื้นฐานแสนประเสริฐเกิดผลดี น้อมอัญเชิญคุณพระศรีที่ศักดิ์สิทธ์
เนาสถิตเมืองฟ้าสง่าศรี
เชิญองค์อินทร์เทพินทร์ถิ่นธานี
เทพเทพีประสาทพรภูธรไทย เฉลิมพรรษาธันวามาส
เหล่าทวยราษฎร์ร่ำร้องซ้องเสียงใส
กล่าวสรรเสริญเชิดชูภูวไนย
ถวายชัยแด่พระองค์ทรงจำเริญ"

(ประพันธ์โดย นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว)

"ทรงพระเจริญ - ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน เว็บไซต์โกล ประเทศไทย เนื่อง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
โกล ประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนและแฟนบอลชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงของเราโดยพร้อมเพรียงกันผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง