ต้องได้เรื่อง! ส.บอลใช้ไม้แข็งจัดการปัญหาบีบีซียูยุบทีม

ส.บอล ต้องใช้ไม้แข็งล่าสุดกำหนดเส้นตาย บีบีซียู เข้าพบภายในวันที่ 19 พ.ค. หลังก่อนหน้านี้มีการนัดหมายแล้วแต่ขอเลื่อนออกไป

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทบแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการของสโมสร บีบีซียู ที่ประกาศยุบทีมไปเมื่อก่อนหน้านี้ 

โดย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยลีก จำกัด ได้แจกแจงรายละเอียดผ่านหน้าเฟซบุ๊คของเพจ Fair ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

เรื่อง การระงับการดำเนินการของสโมสร บีบี-ซียู เอฟซี

เรียน ประธานสโมสร บีบี-ซียู ฟุตบอลคลับ

อ้างถึง

1. หนังสือเลขที่ BB-CU 0456/2560 เรื่องระงับการดำเนินการของสโมรฟุตบอล บีบี-ซียู ฟุตบอลคลับ ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

2. หนังสือ บริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ตามที่สโมสร บีบี-ซียู เอฟซี (สโมสรฯ) และบริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (บริษัท วีระวงค์ฯ) ได้มีหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องระงับการดำเนินการของสโมสร บีบี-ซียู เอฟซี ตามที่อ้างถึง ความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ บริษัท ไทยลีก จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 2 ซึ่งสโมสรฯ ได้อยู่ในระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 ฤดูกาล 2017 และยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขตามระเบียบที่ออกโดยสมาคมฯ และบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ ยังคงมีประเด็นที่ขอความชัดเจนเพิ่มเติมจากทางสโมสรฯ ดังต่อไปนี้

1.ขอให้ทางสโมสรฯ ดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางสมาคมฯ และบริษัทฯ ทราบถึงสถานะของนักกีฬาฟุตบอล ว่าจะสามารถโอนย้ายไปยังสโมสรฟุตบอลอื่นๆ ได้หรือไม่ และสามารถเริ่มต้นโอนย้ายเมื่อไหร่ และมีเงื่อนไขใดๆ ผูกพันระหว่างนักกีฬาฟุตบอล และสโมสรฯ หรือไม่ ทั้งนี้ หากทางสโมสรไม่มีการตอบกลับมายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จะถือว่านักกีฬาสามารถเริ่มต้นขึ้นทะเบียนกับต้นสังกัดใหม่ได้ทันที โดยไม่มีข้อผูกมัด และยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้มีการลงนามตกลงกันไว้

2.ขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีข้อขัดแย้งระหว่างสโมสรฯ กับบุคคลากร และนักกีฬาในสังกัด รวมถึงกรณีการรับผิดชอบต่อสัญญาต่างๆ ที่ได้มีการลงนามตกลงกันไว้

3.ทางสโมสรฯ ได้รับทราบหลักการการรับผิดชอบของสโมสรฯ ต่อกรณีบทลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทางสมาคมฯ สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสโมสรฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยลีก จำกัด

Topics