วาระแห่งชาติ! ส.บอลเปิดระดมสมองจัดทำแผนระยะยาว 20 ปี

สมาคมลูกหนังแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้มีความรู้ เพื่อเดินหน้าพัฒนาวงการฟุตบอลในระยะยาว

เพื่อให้การพัฒนาฟุตบอลไทย ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องในทุกภาคส่วน และมีความก้าวหน้าทัดเทียมชาติชั้นนำในทวีปเอเซีย ซึ่งเป็นเป้าหมายของแฟนฟุตบอล และประชาชนชาวไทยทั่วไป

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีความเห็นว่าควรที่จะมีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ ระยะยาว เป็นเวลา 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อให้การพัฒนากีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตบอลชายหาด ของประเทศไทย มีศักยภาพสูงขึ้นในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารสโมสรฟุตบอลที่ส่งทีมเข้าแข่งขันในทุกลีกอาชีพ ผู้บริหารสโมสรฟุตซอลทุกสโมสร ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และกีฬา ฟุตซอลทุกระดับชั้น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านกีฬาฟุตบอลและกีฬาฟุตซอล ตลอดจนสื่อมวลชน นำเสนอแนวความคิดเห็น หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลไทย มาที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 9 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำหรับการเริ่มต้นจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ ระยะเวลา 20 ปี  โดยจะมีการเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ และเพื่อให้แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ เป็นแผนของทุกคนในวงการฟุตบอล ต่อไป