วุ่นนัก!เสนอเปาไทยหยุดเป่าไทยลีก2เดือนใช้ต่างชาติแทน

คณะอนุกรรมการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรกีฬาและนักกีฬาอาชีพ เสนองดใช้เปาไทยเป่าไทยลีกเล็งหันใช้ เตรียมทำหนังสือเสนอ บิ๊กเปี๊ยก

นิโรจน์ สุนทรเลขา ประธานคณะอนุกรรมการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรกีฬาและนักกีฬาอาชีพ เตรียมทำหนังสือพักการทำหน้าที่ผู้ตัดสินไทยประมาณ 2 เดือน เพื่อใช้เวลานี้ไปพัฒนาผู้ตัดสินไทยและเชิญผู้ตัดสินต่างชาติมาทำหน้าที่

โดยในวันที่ 4 มิ.ย. คณะคณะอนุกรรมการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณจะทำหนังสือถึง ดร.องอาจ ก่อสินค้า ประธานไทยพรีเมียร์ลีก เพื่อให้เห็นชอบและมีผลบังคับใช้ต่อไป