20 February 2018
ไม่มีการถ่วงเวลาครั้งไหนที่จะน่ายียวนกวนประสาทเหมือนเกมที่ ไกเซอร์ชีฟ เอาชนะ แพลตินั่ม สตาร์ เกมนี้แน่นอน 
Subscribe to Platinum Stars