3 February 2018
“นักฟุตบอลกับโค้ชเป็นของคู่” นี่คือเหล่าแข้งไทยลีกที่ตามโค้ชไปเกือบทุกทีม บางคู่ได้ร่วมงานกันถึง 5 ครั้ง, บางรายเคยโทรไปอ้อนจนโค้ชใจอ่อน,แล้วใครกัน? เคยขายรถเพื่อนำมาเงินมาช่วยเหลือนักบอล ติดตามเรื่องราวฮาปนซึ้งได้ที่นี่...
Subscribe to Puritat Jarikanon