2 April 2018
แม้จะเป็นจังหวะก่อนที่จะได้ประตู แต่จังหวะนี้ก็งามไม่แพ้ยิงเองเลยแม้แต่น้อย
Subscribe to Raúl Jiménez Rodríguez