25 July 2016
โฟร์โฟร์ทูได้ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในวงการฟุตบอลอาเซียน ซึ่งมีทั้งสตาร์ที่แจ้งเกิดอีกครั้ง รวมถึงการเจอถิ่นเก่าของแบ็คซ้ายทีมชาติไทย...
Subscribe to Shane Smeltz