9 April 2018
อาการบาดเจ็บถือเป็นของคู่กันสำหรับนักกีฬา แต่บางครั้งบทจะมาก็มาอย่างไม่ทันคาดคิด ในรูปแบบที่ไม่นึกว่าจะเกิด นี่คือ 14 เหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องพลาดการลงเล่นจากอาการบาดเจ็บสุดประหลาด จนงงกันทั้งบางว่าเป็นไปได้ยังไง
Subscribe to Stephen Coppell