SHARES
15 May 2016
ชาวเมืองสตุ๊ตการ์ทต้องพบกับฝันร้ายชนิดลืมไม่ลง หลัง 3 ทีมประจำเมืองเกิดพลาดท่าตกชั้นพร้อมกันในฤดูกาลนี้
Subscribe to Stuttgart II