8 July 2016
“ฉันจะไปเล่นอาชีพที่ยุโรป” วิทยา เลาหกุล วัย 19 ปี บอกกับเด็กน้อยผิวคล้ำวัย 12 ปี ที่รู้สึกงงๆ และพูดกลับไปว่า “มันไกลเกินไปไหมพี่?”
Subscribe to Viborg