9 February 2018
ข่าวการแต่งตั้งประธานคนใหม่ของสโมสรฟุตบอลนครหลวง Capital ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลประเทศลาว ทำให้วงการลูกหนังลาวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากถูกพิษวงจรอุบาทว์ของขบวนการล้มบอลครอบงำจนเข้าสู่ยุคมืด
Subscribe to Vientiane Capital