29 January 2018
ไม่รู้ว่ากระแสโลว์คอสต์กำลังดังหรือเปล่าเมื่อเกมนัดชิงลีก คัพ ของฟุตบอลโปรตุเกส มีการเปิดเกมด้วยกล่องกระดาษและรถโกลคาร์ทรงไข่ 
Subscribe to Vitória Setúbal