13 February 2017
บางคนอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพียงเพื่อตามฝันของตัวเองให้พบ แต่ความฝันของเขาผู้นี้เกิดจากความรัก และความห่วงใยที่หวังเป็นนักเตะอาชีพเพื่อนำเงินมารักษาแม่ที่ป่วยหนัก...
Subscribe to Suwijak Mulkaew